Lasercuts

Manaia (Seahorse)

Manu Atua Ma’ohi (kite)

Pe’a Manu Atua (kite)

Kuki Airani Matariki (star)

Matariki Fatu Pe’a (star)

Koru Whetu Matariki (star)

Ma’ohi Armada Puoro Tasi

Ma’ohi Armada Puoro Rua

Ma’ohi Armada Koauau Toru